Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čtení z papíru a drmolení při rituálu

22. 1. 2015

Jistě se všichni shodneme, že síla slov a myšlenek obzvláště při rituálu má velkou moc a je důležitou součástí rituálního aktu od začátku až do konce, se kterou si můžeme tzv. vyhrát jak je libo. Jsem velmi ráda v tomto případě za techniku, která umožňuje natočit a zveřejnit cokoliv a mezi nimi jsou i rituální aktivity. Na základě pozorování jsem zjistila, že je věnována pozornost vizuální stránce do níž zahrnuji vzhled zúčastněných, pomůcky a fakty a artefakty pro daný rituál, v některých případech i určitá dramatičnost, tajemnost a podobně. Avšak když dojde na slova, na stránku hlasovou a myšlenkovou, mám neodbytný pocit studu. Pravda, jedná se o subjektivní pocit, ale pokud někdo věnuje čas přípravě vzhledu ať už sebe sama nebo oltáři, stejnou měrou ne-li větší by měl věnovat slovům.

V jakékoliv knize se píše více či méně o síle slova, o Mak-heru, ale v rituální praxi se objevuje nedostatečně. Místo toho slyším drmolení textu naučeného nazpaměť. Není nic špatného odříkávat text, který je převzat nebo inspirován od jinud, špatná je ústní interpretace bez náplně, citu a slova jsou prázdná, nenaplněná touhou, potřebou, prostě ničím. Jsou jen vyřčená. Co považuji ještě za mnohem ponižující k božstvům a k bytostem je, když je vzývání čteno z papíru. Jakoby bytosti dotyčnému nestály za to, aby měl toliko cti a použil svou paměť, mysl a improvizaci. Celý tento akt je doražen tím, že po vyřčení se na nic nečeká (mám na mysli zpětnou vazbu – viz. Zpětná vazba při vzývaní božstev) a pokračuje dál. Automaticky je předpokládáno, že bytost či božstvo projevilo svou náklonnost a jsou přítomni. Velký omyl. Na základě svého dlouhodobého studia informací o Keltech, jejich kultuře, náboženství a své praxe, se vám pokusím co nejlépe vyjádřit poznatky a předat informace. Jedná se o jeden z mnoha faktorů, který vede k naplnění rituálního konání, tedy že výsledek se jistě dostaví, bude mít hmatatelný a fyzický projev, nikoliv založeno jen na domněnkách a fabulacích.

 

Začnu nejlépe od druidů. Ať jejich studium probíhalo jakkoliv, zásadně nic nezapisovali, ale učili se nazpaměť. Metoda má více funkcí – trénink paměti, ochránění učení před nepovolanými a to neméně důležité, co se nezmiňuje, je ovládnutí moci slova včetně uvědomění si podstaty slova a jeho síly. Na základě kombinace slov a jejich spojení vznikla účinná „substance“ pro praktické využití. Jak jsem na to přišla?

Všeobecně je známo, že druidové byli v určitých třídách či kastách. Nejrozšířenější je tato: bard – básník, filli – věštec, druid. Již dlouhou dobu mi tato triáda tříd neseděla a to hned tím prvním, básníkem. Proč by měli druidové básníky, když se pak zbývající třídy zaměřují i na magickou činnost (mimojiného)? Ale na to, aby byli pouhými básníky, by bylo plýtváním času se učit triády nazpaměť.

Pointa je někde jinde, než jen ve vytváření poezie, písní atd. Samotní Keltové jsou proslavení svou prohnaností v symbolismu (viz. mince, reliéfy na nádobách apod.), ve dvojsmyslnosti dokonce i v trojsmyslnosti, v důvtipu. Jestliže jejich umění mělo i skrytou podstatu, jak se vám následně pokusím představit, tak i slova a zpěv či hudba v podání bardů musela mít mnohem podstatnější význam, než jak je nám předkládán.

Sáhnu po pomocné berličce v umění a jako příklad mohu uvést mince, kde je to dobře patrné. Mince nesla na sobě označení své hodnoty například počtem teček. Tečky také znamenaly i něco jiného. Dvě tečky, tzv. binární symboly, jsou motivy pro lunární symboliku, tři tečky – trojné symboly – pro solární symboliku. Tři tečky, ale také mohou znamenat spojení lunární symboliky se symbolem vejce nebo hada, pro které je souvztažné číslo jedna, stejně tak jako kolečko s tečkou uprostřed a podobně. Tečky mohou být součástí oka tváře a v tu chvíli se může jednat o znázornění božského oka, tudíž tvář může přímo ztělesňovat typ božstva. Důležité je se také dívat i na styl propojení a kde se nacházejí, i to má svůj význam ve výkladu.

bez-nazvu.pngV tomto ohledu jsem stále amatér, ale i tak jsem schopná na  této minci naznačit své myšlenky, i když výklad nebude  kompletní. První čeho si všimnete, je vyobrazení na minci, ale  důležitý je i samotný kov, což je stříbro, jedna z velmi cenných  komodit i v dnešní době. Pokud se podíváme na samotný obraz,  nahoře je pták, uprostřed kůň a pod jeho kopyty had – obyčejný  zběžný pohled i laika. Pták obecně je posvátným ztělesněním prostředníka mezi tímto a Jiným světem. Podle všeho se nejedná o dravce, dle mého úsudku má konstituci spíše vodního  ptáka – tedy spojení živlů vzduch a voda, chceme-li. Vodní  ptactvo v keltské mytologii je symbolem Jiného světa. Keltové  věřili, že voda je jednou z možností, jak do něj vstoupit. Je známo, že házeli do řek obětiny – zlato, stříbro, krásné kusy keramiky, zvířata, ale také prapodivné sochy. Při pozdějších průzkumech bylo zjištěno, že tyto sochy nesou tělesné deformity nebo fyzicky znázorněné neduhy – například bolest hlavy, rozštěp patra, oteklý kotník, nemocnou ruku, ale sošku slepého dítěte a podobně – s žádostí k danému božstvu za uzdravení.

Nad hřbetem ptáka jsou jasně viditelné čtyři tečky. Může se jednat o zdvojený měsíční symbol, ale také čtyři světové strany apod. (více k tomu nejsem prozatím schopna říci).  Nohy ptáka jsou taktéž zakončeny kuličkou, otázka je, zda se jedná taktéž o symboliku nebo jen čistě o nohy.

Hlava koně nese klasické znázornění plodnosti, motiv vejce. Sedm teček takto vyobrazených bývá vzácná a většinou se právě nacházejí v kombinaci s koněm. Zde jsou na hřbetě a zobrazují nejen jeho hřívu, ale mohou také znamenat či symbolizovat prasata jako zástupce Jiného světa a také beru v úvahu možnost kombinace čísel lunárních, solárních a motivu vzkříšení, který je pětičetný. Ocas koně s tečkou je opět symbolikou plodnosti, tentokrát se jedná spíše o ženský motiv plodnosti. Co upoutá pozornost, jsou rozhodně tři výběžky zakončené kuličkou. Zde je poukázáno na solární symbolismus zejména ve spojitosti s hadem, nacházející se přímo pod nimi. Je tak znázorněný akt oplodnění slunečním božstvem.  

Pokud si k tomu ještě pak nastudujete podrobnější význam koně, hada a vejce, sdělení vyobrazení na minci bude mnohem smysluplnější. Už při pokusu, o kterém vím, že není nijak extra odborný, je jasné, že mince obecně znázorňuje životní cyklus – oplození, zrození, smrt, Jiný svět, znovuzrození atd. Kov samotný poukazuje nejen na komoditní hodnotu, ale podtrhuje lunární symboliku (může a nemusí).

A pomalu se vracíme k tomu, co jsem začala. Jestliže umělci takto dokázali znázornit životní běh, božskou symboliku, tak co tedy bardové? Co bylo jejich činností a mocí? V myšlenkách jsem se stále vracela k legendám nejen o druidech, ale i božstvech a v tom mi to došlo - Lugh a jeho písně - jedna rozveselila, druhá rozesmutnila, třetí uspala, Dagdova harfa aj. Legendy jsou toho plné!

Proslavit krále, božstva, vysvětlit vznik určitých okolností a dějů – ano, jistě, nemám pochyb. Ovšem ovládali slova a používaly je i jiným způsobem. Byly mistry v sesílání kleteb, zaříkadel – můžeme to nazvat jakkoliv. Prostě a jednoduše dokázali silou slov změnit určitý běh události. Příkladem může být popis Caesara, kdy jeho tažení po moři bylo neúspěšné díky bouři, kterou přivolali druidové stojící na břehu. Možná to není úplně ideální příklad. Ale pokuste se zamyslet nad tím a hledat, zda by to tak nemohlo být.

 

Až se budete připravovat na příští svůj rituál, věnujte čas nejen na studium pomůcek a oblečení, ale také jednotlivým legendám božstev, která se chystáte vzývat. Dle nastudovaného si sestavte jednoduchý procesní koncept a pak slovní. Jednoduše, jasně a výstižně si stylizujte svá slova tak, aby se snadno pamatovala, umožnila improvizaci v momentě zapomenutí textu a hlavně jej zjednodušte. Než jej použijete na ostro, dejte slovům sílu při čtení nebo odříkávání si nahlas. Můžete zvolit buď vizualizaci, u jmen bohyň, bohů, strážných bytostí se zastavte a co nejpřesněji je vizualizujte (ne představovat!), připomeňte si jejich mýtus, schopnosti, dovednosti a při celkovém vnímání textu pracujte v mysli s tím, jak celý rituál proběhne, kdy co učiníte a v jaké fázi budete čekat na zpětnou vazbu. K jednotlivým jménům doporučuji také přidělit adekvátní symboliku božstev a bytostí, která napomáhá posílit důraznost volání jejich jména.

Pamatujte, že v rituálu nejde nic dělat na půl, vše musí být důsledně dotaženo a pak má rituál smysl nejen pro vás, ale hlavně pro ty, které vzýváte. Rituál o čtyřech větách může mít v důsledku mnohem větší moc, než půlhodinový recitál z paměti či papíru. A nikam nespěchejte, vyslovujte pomaleji, soustřeďte se u toho.

 

 Slova jsou projevem našeho myšlení a našich myšlenek samotných. Prostřednictvím nich projevujeme svá přání, touhy, emoce, ale také úctu a jsou nejjednodušším komunikačním prostředkem mezi námi samotnými, se sebou samým a také s božským světem. Jestliže hned v úvodu vaše slova jasně a citelně nevyzní, nemůžete očekávat adekvátní reakci z druhé strany…

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář